"Královehradecký kraj pokrýváme LTE sítí na 99,7 %. Z okresů v Královehradeckém kraji má nejnižší pokrytí okres Trutnov, kde pokrytí dosahuje 99,2 % populace," říká tiskový muvčí společnosti T-Mobile Jiří Janeček.

Přesto se ne všude lidé ze svých mobilních telefonů k internetu bez potíží připojí. "Z lokalit s omezenou dostupností mobilních datových služeb, což je dáno geografickými podmínkami, lze zmínit například obce Olešnici v Orlických horách a Petříkovice," pokračuje mluvčí T-Mobile.

Podobná situace je i dalších dvou operátorů. "V České republice je venkovní pokrytí populace u sítě LTE 99,4 %. Bílých míst bez signálu je ve srovnání se zahraničím, například s Německem, velice málo," potvrzuje tisková mluvčí společnosti Vodafone Kateřina Šantorová.

Vysílač musí být výše

A přidává i vysvětlení, proč je některá místa obtížně signálem pokrýt. "V některých částech republiky jsou vyhlášená různá ochranná pásma, ke stavbám se tak vyjadřují zástupci památkové péče nebo odbory životního prostředí. Některé lokality jsou přímo v chráněných krajinných oblastech. Výstavba na stávajících objektech naráží na neexistenci dominant, z technického hlediska potřebujeme mít vysílač výše, aby se signál mohl šířit. Jako mobilní operátor musíme respektovat fyzikální i ekonomická pravidla, která se ale zatím v některých oblastech nepotkala se stanovisky úřadů," říká Kateřina Šantorová.

Aktuálně je nejrychlejším internetovým připojením mobilní síť LTE (4G), 5G připojení si lidé v Královéhradeckém kraji prozatím vyzkoušet nemohou. "Momentálně v Královéhradeckém kraji spuštěno není. První 5G vysílače jsme dali do provozu k 1.listopadu v centrech Prahy a Brna. Průběžně však probíhají přípravy na budoucí rozšiřování pokrytí modernizací části radiových technologií, které 5G budou podporovat," slibuje mluvčí T-Mobile Jiří Janeček.

Na spuštění připojení 5G se připravuje rovněž Vodafone. "Pokrytí signálem 5G se budeme do Vánoc ještě věnovat, brzy bychom rádi publikovali zajímavá čísla. Další rozvoj pokrytí pokračuje s ohledem na některé problémy. Velkým problémem výstavby základnových stanic jsou i elektrické přípojky, které nelze realizovat bez platných souhlasů majitelů pozemků. To je ovšem v rozporu s požadavkem co největšího pokrytí mobilním signálem," dodává Kateřina Šantorová.