"Fajnšmekři" i povrchových sice mohou namítnout, že uhlí z Dolu Jan Šverma při likvidaci i nedalekého uhelného lomu se povrchově získávalo ještě několik let, ale to není v tomto článku podstatné. Tradice skoku přes kůži /hornický flek/, jak již nadpis uvádí, se tentokráte konal 24. dubna v Chomutově, organizátorem byly SD Doly.

Z našeho revíru se zúčastnil o.p.s Důl Jan Šverma, mezi nimi byl i místostarosta města Trutnov. Celkem se sjelo 350 účastníků, kromě činných důlních i povrchových organizací zejména nově vytvořené spolky, které udržují hornické tradice v lokalitách, kde se dobývalo uhlí. Nechyběli ani zástupci ze Slovenska.

Po téměř dvouhodinovém pochodu městem v uniformách za podpory hornických hudeb a sílení pivem na šesti zastávkách proběhlo slavnostní zahájení v kulturním domě dle tradičního programu. Akce byla perfektně připravena, v hlavní části byl, jak titulek naznačuje, skok přes kůži, který báňské studenty hornicko geologické fakulty v Ostravě přijímá do cechu hornického. Nejprve byly pasováni čestní hosté a pak následovalo deset fuxů /studentů/.

Celý večer byl za zpěvu hornických písní a tím přispěl k neopakovatelné atmosféře večera. Zajímavou postavou byla děkanka HGF, jejíž dredy byly delší než u ministra Bartoše. Rovněž se nezdráhala sílit krýglem piva, značku neuvádím pro GDPR.

Účastníci na závěr obdrželi kromě zpěvníků hornických písní i originální celůvku. Na závěr pár hornických názvů – krýgl je celůvka, pivo je mast a písně jsou karmíny. Detaily možno nalézt na internetu.

Jak vypadá kůže i celůvka je na přiloženém obrázku.

Michael Polák