V rámci adaptačního kurzu poznávali okolí své školy, své nové spolužáky, třídní učitele a skupinové vychovatele. Navštívili jsme místní stanici Horské služby, kde si žáci prohlédli vybavení záchranářů a dostali řadu odpovědí na své otázky. Velké poděkování patří Skiresortu Černá hora za sponzorský výjezd a sjezd pro naše žáky a doprovody na vrchol Černé hory. Velmi mile a trpělivě se k žákům chovali i zaměstnanci lanovky. Na vrcholku jsme si prohlédli vysílač, někteří chodící se dostali i na rozhlednu, kde spatřili Sněžku a další vzdálené vrcholy. Po vydatném obědě v restauraci na výstupní stanici jsme sjeli opět dolů.

Pro některé vozíčkáře to byly první 2 cesty lanovkou v životě. Velmi jsme si tento výlet užili, počasí nám přálo. V dalších dnech jsme ještě absolvovali výjezd školními automobily do Malé Úpy, kde jsme se opět mohli podívat na krásnou krajinu Krkonoš, poobědvat v pivovarské restauraci a vyslechnout zajímavé povídání pana sládky jak se vlastně to pivo od Trautenberka vaří. Kurz jsme zakončili návštěvou Stezky v korunách stromů, která je velmi zaujala. Děkujeme též vedení společnosti stezky za sponzorský vstup.

World marathon Chalenge 2019
Vítězství ZŠ nám. Míru na Marathon world challenge