„Přijely děti ze třinácti mateřských škol ze širokého okolí – z Trutnova, ze Zálesní Lhoty, z Hostinného, z Horní Kalné. Jako samozřejmost berou svou účast všechny mateřské školy z Vrchlabí,“ uvedla Kamila Nývltová, která akci organizovala.

Pracovníci ekologické výchovy pro děti připravili čtyři stanoviště, na kterých se zábavnou formou dozvěděly zajímavosti z přírody. Čekala na ně mravenčí stezka, kde se seznámily s tím, co mravenci jedí a jak spolu komunikují. Vyzkoušely si, jak se zvířata různými způsoby pohybují a proč. Poskládaly si obrázky nebezpečí, která na ně číhají v přírodě, a zahrály si na stonožky. 

Akce Louka plná dětí se dlouhodobě těší velkému zájmu pedagogů, se kterými pracovníci pracoviště ekologické výchovy Správy KRNAP spolupracují.