Druhý duben je již od roku 2008 připomínán jako Den porozumění autismu. A právě ono slovo „porozumění“ mi v tomto kontextu připadá klíčové. Nemůžu mluvit o celoživotní praxi, v oblasti péče o lidi s diagnózou PAS (porucha autistického spektra) se pohybuji teprve šest let. Ovšem i za tak relativně krátkou dobu jsem dospěl ke zjištění, že porozumět lidem s autismem je velmi složité a vyžaduje to obrovskou míru empatie. Každý je totiž úplně jiný, má svoje rituály, obsese a jinak zvládá i rizikové situace.

Vzorce terapeutického přístupu tedy leckdy selhávají, protože co funguje u jednoho dobře, druhého totálně rozloží. A právě proto je při přístupu k lidem s PAS potřeba začít od onoho porozumění - a nikdy s ním nepřestat.

Porucha autistického spektra ve své těžší formě zpravidla znamená nutnost celoživotní péče. Řada dětí s autismem dříve končila v ústavech, ale dnes jich většina žije v domácím prostředí. Taková péče přitom klade na rodiče a další příbuzné nároky, jež si těžko dokážeme představit. Jakákoli účinná pomoc má proto cenu zlata.

Ilustrační foto.
Co je Homesharing? Pomáhejme tam, kde to dává skutečný smysl

Avšak právě tato pomoc bývá svízelnou záležitostí. Složitým problémem bývá nejen školní docházka dětí s těžšími formami PAS, ale i jejich fungování v běžném životě. Podporu sice nabízí různé typy organizací, ty jsou však kapacitně i svým zaměřením limitované a často také příliš daleko. Přetížená rodina zabředá do stavu bezmocnosti, jež postupně vede až k sociální izolaci a vyhoření pečujících…

Jednou z organizací, které těmto rodinám poskytují podporu, je rychnovské Centrum Orion, které formou sociálních služeb centrum denních služeb a terénní asistence pomáhá přibližně stovce pečujících rodin z okolí.

V celém Královéhradeckém kraji Centrum Orion také zastřešuje aktivitu zvanou homesharing. Co je to? Jednoduše řečeno: dobrovolník-hostitel si občas (dle svých časových možností) bere na pár hodin do péče dítě či dospělého s autismem nebo i s jiným typem postižení. Věnuje se mu ve své domácnosti, jde s ním na procházku, hraje si, uvaří si s ním jídlo… Pečující rodina mezitím získá to nejcennější: trochu volného času.

Aby mohl homesharing plnit svou funkci, je nutná jedna podmínka: dostatek dobrovolníků-hostitelů. Hostitelem se přitom může stát kdokoli z nás! Stačí k tomu jen trocha volného času a chuť pomáhat tam, kde to má skutečný smysl. Protože i v okolí vašeho bydliště čekají rodiny s handicapovanými dětmi na své hostitele… Zaujal vás homesharing? Pojďte do něj s námi! Základní informace se dozvíte na www.centrum-orion.cz/homesharing, kde nás můžete i kontaktovat. Moc nám pomůže i to, když o homesharingu povíte dalším lidem, které by mohl zajímat. Děkujeme.