Program koncertu byl sestaven ze skladeb 18. až 21. století a vrcholem bylo uvedení světové premiéry skladby „Vox clamantis in deserto“ německého hudebního skladatele Holmera Beckera za jeho osobní účasti. Autorem úvodní varhanní kompozice Gloria in excelsis Deo, op. 59 č. 8 byl německý hudební skladatel Max Reger. Slavnostní varhanní skladbu vystřídal sbor, v jehož podání zaznělo Ecce sacerdos magnus Maxmiliana Stadlera, skladba s téměř posvátným charakterem.

Královédvorský chrámový sbor se může pochlubit vyrovnaným mužským a ženským obsazením, což se projevilo zejména v díle Antonia Vivaldiho Magnificat RV 610. V podání sboru dále zazněly tři části ze Stabat mater od Josepha Rheinbergera a Kyrie z Missy in C Ludwiga van Beethovena, kde si posluchači mohli vychutnat náročné sopránové sólo v interpretaci Andrey Zaorálkové. Virtuózní hráčské umění předvedl varhaník Přemysl Kšica uvedením Bachovy Fantasie g moll BWV 542 a 4. věty Sonáty č. IV B dur Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.

Na závěr koncertu zazněla ve světové premiéře skladba Vox clamantis in deserto, která byla věnována a napsána právě pro Královédvorský chrámový sbor, a jejíhož provedení se zúčastnil i samotný autor německý hudební skladatel působící v Norimberku Holmer Becker. Ten byl k napsání skladby inspirován biblickým textem „Hlas volajícího na poušti“. Progresivní skladba, náročná po intonační i rytmické stránce, zazněla v podání sboru s doprovodem varhan na vysoké interpretační úrovni, což je výsledkem dlouholeté nepřetržité práce zpěváků a sbormistra Víta Havlíčka.

Skladatel po doznění své skladby veřejně ocenil výkon sboru a poděkoval za pozvání do Dvora Králové. Od sboru dostal dárkový koš s regionálními produkty. Poctou pro Královédvorský chrámový sbor jistě je, že tato skladba bude vydaná u německého nakladatelství Edition Brendel.

Bude-li epidemiologická situace příznivá, můžeme se těšit na opětovné setkání s Královédvorským chrámovým sborem na jeho tradičních adventních koncertech.

Martina Zemková