Začátek je před posledním bydlištěm Stanislava Prouzy v ulici Jana Masaryka od 9.30 hod. Josefu Schejbalovi odhalí kámen zmizelých v 10.15 hod. před pomníkem u koupaliště, kde byl v roce 1942 zatčen.

Členové této odbojové skupiny ukrývali v červnu roku 1942 parašutistu z výsadku Silver A Jiřího Potůčka s vysílačkou Libuší v nedalekém Bohdašíně a na Končinách u Červeného Kostelce. Za tuto odbojovou činnost zaplatilo 17 z nich životem, když byli 9. července 1942 zastřeleni gestapem na Zámečku v Pardubicích.

Pietní akce budou pokračovat ve stejný den v 11.15 hod. u pomníku u školy v Bohdašíně a ve 12 hod. u památníku na Končinách. „Těší nás, že se v posledních letech scházejí při této akci nejen sokolové z pořádající Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy, ale i široká veřejnost. Také letos se tady účastníci mohou potkat s Antonínem Burdychem (87 let), posledním žijícím svědkem událostí a synem popravených manželů Burdychových z Končin,“ uvedla k pietním aktům Pavlína Špatenková, vzdělavatelka sokolské župy.

Záštitu nad akcí převzala Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje. Sokolská župa Podkrkonošská iniciovala od roku 2019 již odhalení 15 kamenů zmizelých sokolům, kteří zahynuli za 2. světové války.

Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy