V rámci sbírky v Havlovicích, kterou tento týden zorganizovala hostitelská obec společně s Místní akční skupinou (MAS) Království – Jestřebí hory, lidé darovali spoustu materiální pomoci. Jednalo se o oblečení, spací pytle, zdravotnické pomůcky, drogerii nebo trvanlivé potraviny. Darovaný materiál poslouží ukrajinským uprchlíkům ubytovaným v Havlovicích i dalším potřebným. Pořadatelé sbírky všem dárcům děkují! Stále také proudí finance na transparentní účet MAS Království – Jestřebí hory č. 380381385/0600, z něhož jsou hrazeny zdravotnické potřeby a ochranné pomůcky pro zdravotníky ve válečných oblastech. Nákup materiálu i jeho přesun na Ukrajinu pomáhá koordinovat Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách.

Petr Záliš, MAS Království – Jestřebí hory

Materiální sbírka pro Ukrajinu v Havlovicích.Materiální sbírka pro Ukrajinu v Havlovicích.Zdroj: Petr Záliš