Festival se konal třetí víkend v červnu a přilákal přes 250 návštěvníků. Během festivalu Zahrada se návštěvníci mohli těšit na různé kulturní aktivity a program pro děti.

Vystoupila pražská kapela Post-hudba, Něco něco, Moncello/Monjur a Mario Bihári a Bachtale Apsa. Kromě toho byla pro děti připravená výtvarná dílna Bosorka, divadlo Buchty a loutky nebo kvízová hra Diakonie ČCE – střediska Světla.

Festival byl organizován s cílem získat výtěžek na ekologičtější provoz místní evangelické fary. „Děkujeme všem, kteří o víkend dorazili a podpořili tak rozvoj komunitní zahrady a kulturního dění ve Vrchlabí. Velké díky patří i dobrovolníkům. V průběhu příprav nám pomáhalo přes 40 dobrovolníků,“ říká Michael Pfann, organizátor festivalu.

Výtěžek ze vstupného bude využit na ekologizaci farní budovy ve Vrchlabí. Festival Zahrada je pořádán Farním sborem ČCE ve Vrchlabí, Diakonií ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí a spolkem Tamar.

Akci finančně podpořily Diakonické a rozvojové projekty ČCE a seniorátní mikrogranty ČCE, město Vrchlabí.

Daniela Rejzková