Nedílnou součástí projektu je i prevence kouření a dalších závislostí. Vrchlabské gymnázium tak 6. června přivítalo nejen své studenty, ale také inspirativní vrstevníky zapojené do projektu H3KNISE.

Do projektu jsou zapojeny osobnosti z řad influencerů a mladých lidí, kteří dosáhli úspěchu v podnikání nebo svými aktivitami pomáhají ostatním překonávat životní překážky. Lektoři H3KNISE pokrývají široké spektrum témat od podnikání, finanční a mediální gramotnosti, přes umělou inteligenci až po duševní a fyzické zdraví či sexuální osvětu.

Projekt H3KNISE se již několik let úspěšně rozvíjí na Slovensku (www.heknisa.sk). Loni na podzim byl přenesen do České republiky a první série workshopů proběhly v karlovarských středních školách. Letos se projekt přesunul do Ústeckého kraje a nyní i Královéhradeckého. První školou v Královéhradeckém kraji, která se do projektu zapojila, je Krkonošské gymnázium a SOŠ Vrchlabí (www.gymvr.cz).

„Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola se v posledních letech zařadila mezi nejvýznamnější střední školy v regionu. V současné době je pro nás klíčový moderní přístup k výuce. Zavádíme inovativní formy, jako je projektové vyučování a zapojení odborníků z praxe. Podporujeme tvůrčí myšlení žáků. Zapojení do projektu H3KNISE bylo tedy logickým krokem. Díky tomuto projektu měli naši studenti možnost zúčastnit se inspirativních workshopů. Projekt H3KNISE je jedinečný tím, že spojuje osobní zkušenosti s přátelským a srozumitelným způsobem komunikace, což je pro mladé lidi velmi atraktivní. Jsem přesvědčen, že takové iniciativy mohou mladým lidem opravdu otevřít oči a motivovat je k dosažení jejich cílů. Velmi také oceňuji, že projekt zahrnuje i témata, jako je prevence kouření,“ uvedl Martin Vlášek, ředitel Krkonošského gymnázia a SOŠ Vrchlabí.

Podrobné informace najdete v tiskové zprávě. V dalších přílohách máte k dispozici fotografie z H3KNISE v Krkonošském gymnáziu Vrchlabí.

Milan Kříž