Prezenční workshopy proběhnou opět v regionech Mladoboleslavska, Vrchlabska a Rychnovska. Online webináře napříč celou republikou. Účast zcela zdarma. Program se zaměří například na mediální výchovu, storytelling aneb jak zaujmout v komunikaci, na vytvoření klima bezpečné třídy, na zdravé užívání sociálních sítí a digitálních her a nebo na posilování psychické odolnosti jedince.

Více informací a možnost registrace na https://sway.office.com/3YVROjf3obsATtAD?ref=Link.