Příchozí si mohli prohlédnout novou výstavu Pod korouhví cechu, nechyběla hudební vystoupení a další bohatý doprovodný program na zahradě s živou prezentací „cechovních“ řemesel. Za fotografie velmi děkujeme panu Jiřímu Novákovi.