Do 15. dubna 2023 mají možnost ucházet se o finanční příspěvek ve výši až 90 000 korun určený na výsadbu nových stromů a keřů, které přispívají k zachování přírodní rovnováhy a zvyšují odolnost přírody vůči klimatickým změnám.

Grantová výzva „Škoda Stromky“ běží od 7. března. Kromě měst, obcí a příspěvkových či neziskovýchorganizací se o příspěvek mohou přihlásit také spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve,družstva, školy, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení či nadace. Žádosti je možné podávat pouze elektronicky na webových stránkách https://www.nfsa.grantys.cz. Letošním cílem programu je vysadit celkem 71 152 stromů.

Sázení stromů se automobilka věnuje už 17 let. Je to součást naplňování dlouhodobé strategie zaměřující se na ochranu životního prostředí, v rámci níž podporuje projekty, které přispívají k rozmanitosti nejen rostlinných, ale i živočišných druhů v přírodě. Výsadba stromů a zeleně pomáhá nejen zadržovat vodu v krajině, ale také plní protierozní funkci, zvyšuje biodiverzitu a přispívá tak kcelkové obnově a fungování ekosystémů. Z hlediska udržitelnosti je ale velmi důležitá i následná péče v podobě zavlažování, ochrany či ošetřování vysazené zeleně.

Ve vrchlabských ulicích jsou lidem k dispozici na dvanácti místech sdílená kola.
Rozhodujte s námi, kde budeme pomáhat, vyzývá občany nadační fond

Příspěvek se vztahuje také na pořízení materiálu určeného ke stabilizaci nelesních sazenic, jako jsou například kůly, pletiva nebo chráničky. Lze ho použít na vypracování odborného posudku nebo nafinancování odborného dozoru při výsadbě. Konkrétní projekty je možné realizovat buď v rámci jarní výsadby, která potrvá do 30. června 2023, případně během podzimní výsadby od 1. září do konce listopadu letošního roku. Garantem grantového programu je Nadace Partnerství.

Grantovou výzvu „Škoda Stromky“ vyhlašuje automobilka od roku 2007. V rámci programu byl předloni v mladoboleslavském parku „Tří císařů“ vysazen miliontý strom. Druhý milion započala výsadba jinanu dvoulaločnatého v zámeckém parku ve Vrchlabí spolu s jírovcem maďalem zasazenýmv Solnici nedaleko dalšího závodu automobilky v Kvasinách. Na konci letošního roku by podle plánu mělo být vysázeno celkem 1 244 080 stromů ve více než 200 lokalitách po celé České republice.

Ondřej Nečas