Dramaturgie koncertu upřednostnila díla převážně od slovenských autorů 18. až 20. století, mezi něž patřili J. P. Bajan, J. L. Bella, A. Albrecht, M. Schneider-Trnavský, J. Móri, F. Kafenda a Š. Németh-Šamorínsky. Tato v Čechách méně známá díla doplnily varhanní skladby J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho a G. A. Merkela. Zdařilý koncert byl zakončen dvěma přídavky a ovacemi ve stoje. 

Andrea Zaorálková