Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí spustilo kampaň s názvem Já to zvládnu!
Pomozte zapojit děti s autismem nebo opožděným vývojem do běžného života