Varhany postavil roku 1785 varhanář František Pavel Horák. Mechanický píšťalový fond je z většiny původní. Dispozice nemá obdoby díky rejstříkům Mixtura a Cimbál. Původně nástroj disponoval i 16‘ rejstříkem Quintadena. Po rekonstrukci by byl jediným tohoto varhanáře v celé republice. Zajímavá dispozice a dodnes nenarušená Horákova intonace dává naději na získání varhan s původním barokním zvukem. Organolog NPÚ PhDr. Petr Koukal, PhD. nástroj označil za velký zázrak a potvrdil, že se jedná o nejzachovalejší dílo Františka Pavla Horáka.

Během trojice adventních koncertů se vystřídalo několik hudebních těles a interpretů. Na prvním koncertu o 2. neděli adventní vystoupil pěvecký sbor Krkonošské Collegium Musicum za doprovodu dobových nástrojů souboru La Bilancetta. Na programu zazněla mše renesančního skladatele Kryštofa Haranta a další díla jeho současníků.

V rámci druhého koncertu o 3. neděli adventní se publiku představil Královédvorský chrámový sbor a orchestr s programem opřeným o Českou mši Půlnoční J. J. Ryby. Nechyběla řada dalších vánočně laděných sborových skladeb za doprovodu barokních varhan.

Ježíškova vnoučata navštívila Senior dům Beránek v Úpici.
Ježíškova vnoučata navštívila Senior dům Beránek v Úpici a plnila přání

Na třetím koncertu o 4. neděli adventní vystoupily členky saxofonového kvarteta Golden Saxis, Simona Hučíková a Šárka Klazarová, za doprovodu Miroslava Baklíka. Program byl zaměřen na vánoční melodie, zazněla i díla klasická. Na programu se představila skladatelka Štěpánka Hrubecká s Vánočním preludiem a Miroslav Baklík s fugou na Adeste Fideles. Skladby jsou věnovány hostinským varhanám ve snaze posluchačům představit barevné možnosti nástroje a upozornit na nutnost oprav.

Kvůli nepříznivé epidemické situaci se koncerty uskutečnily bez podpory města Hostinné. Účast byla vysoká při dodržení všech opatření. Dobrovolné vstupné bylo určeno na financování restaurování. Dále bude možné restaurování podpořit Adopcí varhanních píšťal. Krom hledání finančních zdrojů mezi veřejností se počítá s čerpáním dotačních programů Královehradeckého kraje, Královehradeckého biskupství a Ministerstva kultury ČR.

Díky štědrosti posluchačů se během první řady adventních benefičních koncertů vybrala vysoká částka, a to 28 713 Kč. Všem dárcům a příznivcům hostinských varhan děkujeme! Případní zájemci mohou restaurování podpořit finančním darem zaslaným na transparentní účet hostinské farnosti: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 6132822329/0800 Všem případným dárcům děkujeme!

Miroslav Baklík