Z vokálních skladeb zazněly árie Ombra mai fu G. F. Händela, Mit Würd und Hoheit angetan J. Haydna, Dann werden die Gerechten leuchten od F. Mendelssohna-Bartholdyho a nechyběla ani světoznámá díla jako například Ave Maria F. Schuberta. Vrcholem tohoto koncertu byla světová premiéra kompozice profesora Mozartea v Salcburku Kurta Estermanna „Vier Sporck-Arien für Orgel“, který byl na koncertě osobně přítomen. Posluchači odměnili všechny tyto sympatické rakouské umělce dlouhotrvajícím potleskem.

Andrea Zaorálková