Čistička je již nějakou dobu v provozu a její obsluze se ji podařilo seřídit na optimální provoz. A proto přišel čas v rámci Dne otevřených dveří ukázat občanům našeho města, kam se sbíhají všechny ty trubky, kvůli jejichž umisťování byl po celém Pilníkově téměř dva roky takový nepořádek, všude byla občas spousta bahna nebo prachu a byl problém s pohybem po většině pilníkovských ulic.

Příchozí před budovou čističky přivítal starosta města Josef Červený společně s pracovníky firmy Lesy-voda, s.r.o. Dušanem Hanušem, Janem Andělem a Jaroslavem Krejčíkem, kteří se o čističku starají. Společně nás provedli celou čističkou a seznámili s funkcí jejich jednotlivých částí. A komu by přitom vyhládlo mohl se občerstvit u hasičů, kteří občerstvení připravili.

Příchozí návštěvníci se mohli přesvědčit, jak vypadá zpracování kalů z kanalizace i jaká voda vytéká z čističky do Pilníkovského potoka. Voda vytékající z čističky je prý tak čistá, že by se z ní dala vařit káva. Ale nebojte, hasiči kávu vařili z pitné vody z vodovodního řádu.

Již krátce po deváté hodině, ještě za husté ranní mlhy, přišli první návštěvníci a další pak přicházeli po celou dobu trvání akce. Celkem jich přišlo téměř 100!

Na ČOVku již v provozu se přišli podívat i někteří ze zastupitelů. Viděli jsme zde starostu Josefa Červeného a byl zde i místostarosta Petr Jirásko a ze zastupitelů Dušan Hanuš, Libor Luňák a Hana Blažková.

Na závěr ještě několik stručných informací, které jste možná nevěděli:

· rozměry budovy jsou 20,25 x 9,53 m, její výška 5,80 m;

· hloubka kalových nádrží je 5 metrů pod terénem;

· největší nádrž má rozměr 4,20 x 7,95 m a hloubku 4,55 m s objemem 151,92 m3;

· ČOV počítá s nátokem 139,71 m3 kalů za den;

· kapacita ČOV je 2 x 700 EO;

· nejvyšší povolený nátok kalů je 210 m3/den;

· odtok je stejný a průměrně se počítá s odtokem 2,4 l/s;

· délka gravitační kanalizace je 7 027 m;

· délka tlakové kanalizace je 1 669 m;

· celková délka kanalizace je tedy 8 696 m;

· přeložka dešťové kanalizace je 1 150 m;

· celkové náklady byly 188 553 652,34 Kč + DPH.

Jaroslav Blažek