Za snímky a informace děkujeme fotografce paní Angele Veselé.