Úředně zapečetěno bylo letos 108 pokladniček a celková vybraná částka je 546 790 korun. V samotném Trutnově se vykoledovalo 137 967 korun. V přilehlých městech a obcích to pak bylo 402 473 korun. Online koleda a bezhotovostní dary vynesly prozatím částku 6 350 korun. Rádi bychom také zmínili, že Tříkrálový koncert sboru Chorea Corcontica, který se uskutečnil 8. ledna 2023 v kostele Narození Panny Marie, vynesl úžasných 9 891 korun. Celému sboru a Farnosti Trutnov patří obrovské díky za jejich čas, realizaci a příjemné chvíle strávené poslechem vystoupení.

Akce trutnovského klubu vozíčkářů v roce 2022.
Trutnovský klub vozíčkářů vloni oslavil 20 let a uspořádal rekordních 38 akcí

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 u nás na Trutnovsku bude směřovat do tří charitních služeb. Převážná část půjde na rozvoj Domácí paliativní péče, která se v září 2022 oddělila od Zdravotní služby naší Charity. Vybrané prostředky budou sloužit k zakoupení potřebného vybavení pro službu. Domácí paliativní péče se věnuje pacientovi v terminálním stádiu nemoci nebo člověku, který se ocitl na sklonku života. Těmto lidem je díky domácí paliativní službě umožněno důstojné prožití posledních okamžiků doma se svými blízkými.

Ze sbírky budou dále hrazena psychologická a psychoterapeutická sezení pro děti s traumatem. Nyní stát proplácí dětem maximálně 10 terapií ročně, což je v některých případech nedostačující. Naše služba Maják Centrum náhradní rodinné péče doprovází pěstounské rodiny, poskytuje jim podporu, poradenství a odbornou pomoc.

Velký mechanický betlém u zámku ve Vrchlabí.
FOTO: Unikátní betlém připomíná stará řemesla i scény z filmu Na samotě u lesa

V neposlední řadě pak pomoc půjde na zakoupení aktivizačních pomůcek pro seniory. Chtěli bychom pořídit aktivizační kufříky, se kterými by naši asistenti u seniorů pracovali a podporovali nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Osobní asistence je službou pro osoby se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Díky této službě mohou lidé s hendikepem setrvávat v přirozeném domácím prostředí. Je důležité, aby si i senioři potřebující každodenní pomoc udržovali své schopnosti, které pomáhají předcházet stagnaci a chátrání duševního stavu člověka.

Oblastní charita Trutnov děkuje všem dárcům za příspěvek, úsměvy, vlídná slova a stálou důvěru v tuto sbírku. Poděkování patří pedagogům, pracovníkům obecních a městských úřadů, majitelům a zaměstnancům obchodů a firem a také farnostem. Rádi bychom také poděkovali Krkonošskému deníku a Radničním listům za informování o Tříkrálové sbírce. Především děkujeme všem malým a velkým koledníkům, kteří věnovali svůj čas a energii, vyšli do ulic a rozdávali lidem radost a požehnání.

Kdo nestihl darovat a rád by tak učinil, může zaslat příspěvek pomocí online koledy na stránkách www.trikralovasbirka.cz přímo Oblastní charitě Trutnov, a to až do 30. dubna 2023.

Lucie Poláčková, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Trutnov