Tento závod byl zařazen také do seriálu akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

„Z důvodů dodržování vládních epidemických opatření kvůli covidu jsme akci tentokrát rozdělili do dvou dnů, během nichž se na start postavilo 740 běžců různých věkových kategorií. Nejmladším účastníkům byly teprve tři roky. Ani dospělí se nedali zahanbit, ať už z řad učitelů nebo samotných organizátorů, kteří se také aktivně zapojili,“ uvedl Petr Chmelík, jeden z organizátorů pořádajícího klubu Tatranu Hostinné.

Nejpočetnější skupinu tvořili žáci ze základních škol těch běželo 422. Mateřské školy zastupovalo 137 dětí, kategorii gymnázium a střední školu hájilo 124 studentů, dalších 21 žáků bylo z odborného učiliště a zvláštní školy a navíc se zapojilo také 8 handicapovaných běžců.

„Po dohodě nás, pořadatelů, jsme se rozhodli prodloužit trať z původních čtyř stovek metrů na sedm set a právě ti nejmenší z toho měli největší radost. Kdo neuběhl celých sedm set metrů na jeden zátah, tak zbývající vzdálenost došel, ale to byla mnohem častěji reakce spíše těch starších běžců,“ doplnil s úsměvem Petr Chmelík.

A protože při běhu v Tyršových sadech nešlo o časové rekordy a umístění, vítězstvím pro všechny bylo právě zdolání trati a souboj se svými fyzickými možností, výrazně ovlivněnými dlouhou koronavirovou přestávkou. Na každého účastníka v cíli čekala tatranka nebo brumík a pitíčko. Nejmenší běžci navíc dostali ještě pastelky, ti starší propisku. 

Helena Bártlová

Běh za zdravé Hostinné

Běh městským parkem má v Hostinném dlouholetou tradici. Již v roce 2000 se běžel první ročník Běhu Terryho Foxe. V roce 2008 se název běhu změnil na Běh naděje. Od roku 2014 se nejmasovější akce v Hostinném jmenuje Běh za zdravé Hostinné. V roce 2021 se tak koná již 7. ročník Běhu za zdravé Hostinné.

Postupně se měnili i pořadatelé. Od dobrovolníků převzal pořadatelství Dům dětí a mládeže a následně TJ Tatran Hostinné. V roce 2021 je hlavním pořadatelem spolek Pro zdravé Hostinné.

V posledních létech se běhu účastní více než 700 dětí z mateřské školy, žáků základní školy, učiliště, gymnázia a výchovného ústavu. Mezi účastníky jsou i maminky s kočárky a zdravotně postižené děti. Pro účastníky je zajištěno v cíli drobné občerstvení, odměna za absolvování běhu a buton s informacemi o běhu. Masová akce významně přispívá k propagaci sportovních aktivit mládeže v Hostinném a v Královéhradeckém kraji.