Letošní posezení opět připravily, a také se ho zúčastnily, členky sociálního výboru Emilie Najmanová a Pavlína Pechanová v čele s předsedkyní Hanou Blažkovou. V rámci příprav doma napekly hromadu moravských koláčů. A protože za chvíli budou Vánoce, tak na podium postavily symbol Vánoc - malý vánoční stromeček. Kousek vedle něj se usadil Vladimír Prokop.

Možná kvůli dvouleté pauze první senioři na sál restaurace Slunce dorazili již s notným předstihem, a do oficiálního začátku se sál zaplnil. Celkem si přišlo posedět přes 60 seniorů. Přesně 63 a navíc většina žen.

Vánoční jarmark v Základní škole v Rudníku.
FOTO, VIDEO: Škola v Rudníku zvala na Vánoční jarmark. Zpívalo se i mlsalo

Na úvod setkání nejprve všechny přítomné krátce přivítala předsedkyně sociálního výboru Hana Blažková a na ni navázal starosta města Josef Červený. Po přivítání nejprve děti z kroužku místních hasičů předvedly scénku, jak si poradit při vyproštění koně zapadlého do jímky. Na jejich vystoupení navázaly se svým vystoupením Farářovy schovanky. Ty předvedly dvě krátká taneční vystoupení.

A pak už se rozproudila všeobecná zábava! Někdo si jen tak povídal u stolu s ostatními, ale mnoho seniorů se vrhlo na taneční parket! I letos se s našimi seniory přišli pobavit členové Spolku panstva na tvrzi Žíželeves. Nejprve seniorům podrobně předvedli své oblečení a pak s nimi tancovali.

Už se to blíží. První adventní neděle letos připadá na 27. listopadu.
KVÍZ: Už se to blíží. Jak dobře znáte naše adventní a vánoční zvyky a tradice?

I letos setkání rychle utíkalo, až se přiblížilo ke konci. Všem zúčastněním se setkání líbilo a někteří z nich vyjádřili přání, aby se pro seniory něco podobného konalo častěji!

Jaroslav Blažek