Nejveselejší pohled je na hnízdo na komíně v Bohuslavicích u Trutnova. Čápům Bohoušovi a Bohunce se ze snůšky vajec postupně od pondělí 17. května do úterý 25. května vyklubalo všech pět čápat. 

Zdroj: Youtube

V dalším čapím hnízdě, a to v městysi Mladé Buky, bohužel už tak veselo není. Čapí máma uhořela na sloupu vysokého napětí. Na hnízdě v zahradnictví měla čtyři týdenní mláďata. "V neděli ráno po vystřídání samcem na hnízdě odlétla nalovit mláďatům krmení a cestou zpět udělala zastávku na osudném sloupu," popsali ochránci přírody z JARO Jaroměř s tím, že ročně na sloupech vysokého napětí uhynou nebo se zraní tisíce ptáků. Jednou z možností bylo všechna mláďata odebrat a vykrmovat je v záchranné stanici a případně je později adoptovat do hnízd jiných čápů. Toto řešení nese spoustu úskalí pro samotná mláďata, kupříkladu adaptaci na lidskou péči a ztráta plachosti. "Proto jsme se rozhodli pro variantu nechat čápata na hnízdě a zkusit v počátcích pomoci čapímu samci a vlastně suplovat funkci druhého rodiče. Čápata budou stále v kontaktu s čápem v přirozeném prostředí a nevznikne tak silná vazba k člověku," vysvětlili ochranáři. Z tohoto důvodu se nosí třikrát denně krmení na hnízdo a v případě deště i seno, protože samotný čáp nemá možnost opustit hnízdo a potřebné přinést. Pud mu velí zůstat na hnízdě a chránit malá mláďata, dokud ho jiný čáp nevystřídá. Jakmile nebudou čápata vyžadovat inkubaci, krmení se na hnízdo již nosit nebude. Čápata jsou nyní v hnízdě tři, jedno údajně čáp vystrčil z hnízda. O zbylá čápata se vzorně stará. I taková je příroda. 

Zdroj: Youtube

V Trutnově je hnízdo na pivovarském komíně. Tam se zatím na radostný okamžik čeká, čápata se Betynce a Kubovi  ještě nevylíhla.

Zdroj: Youtube

Máte čapí hnízdo i ve vašem okolí? Pošlete fotografie (stačí z dálky, ať čapí rodinku nevyrušíte) na e-mail  redakce, rádi je také zveřejníme. Děkujeme!