Varhany postavil roku 1785 varhanář František Pavel Horák. Za dobu své existence byly několikrát zasaženy přestavbou, mj. byl k baroknímu nástroji dálkově připojen romantický nástroj Jana Tučka ve 2. pol. 20. století po zrušení františkánského kostela. Mechanický píšťalový fond je dodnes z většiny původní práce F. P. Horáka. Dispozice nemá obdoby díky dvojici rejstříků Mixtura a Cimbál. Původně nástroj disponoval i hlubokým 16‘ rejstříkem Quintadena na hlavním stroji. Po rekonstrukci tohoto hlasu by byl jediným tohoto varhanáře v celé republice. Zajímavá dispozice a dodnes nenarušená Horákova intonace dává tušit velkou naději na získání varhan s původním barokním zvukem. Organolog Národního památkového ústavu PhDr. Petr Koukal, PhD. nástroj označil za velký zázrak a potvrdil, že se jedná o nejzachovalejší dílo Františka Pavla Horáka u nás.

V Janských Lázních se uskutečnil Víkend s Krakonošem.
FOTO: Dětská léčebna Vesna slaví v září čtyřicítku

Benefiční koncert byl prvním v dlouhé řadě chystaných akcí. Veřejnosti se představil laureát celostátních uměleckých soutěží, saxofonové kvarteto Golden Saxis z Vrchlabí pod vedením Simony Hučíkové. Kvarteto vystoupilo za doprovodu místního varhaníka Miroslava Baklíka. Na programu byla díla z barokní a klasické éry, a posluchači tak měli možnost slyšet skladby původně určené pro hostinský nástroj. Rovněž zazněly i mladší autoři, např. Astor Piazzolla. Součástí programu byla premiéra skladby „Scherzino pro saxofon a varhany“ z pera varhaníka Miroslava Baklíka, kterou premiérovala Simona Hučíkova. Mohutným potleskem si posluchači vyžádali přídavek v podobě Bohemian Rhapsody od skupiny Queen v transkripci pro saxofonové kvarteto.

Účast byla vysoká a zaplnila celou kapacitu děkanského kostela. Dobrovolné vstupné bylo určeno na financování restaurování varhan. Dále bude možné restaurování podpořit Adopcí varhanních píšťal, která je plánována na příští rok. Krom hledání finančních zdrojů mezi veřejností se počítá s žádostmi o čerpání dotačních programů Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Díky štědrosti posluchačů se na Prvním benefičním koncertu vybrala nečekaně vysoká částka, a to 20 067 korun. Všem dárcům a příznivcům hostinských varhan děkujeme! 

Miroslav Baklík