V areálu střelnice si mohli vyzkoušet v praxi předchozí teoretické znalosti nabyté v učebnách při výuce. Hned po příjezdu si žáci ve skupinkách zkoušeli rozdělat oheň pouze pomocí materiálů, které našli v přírodě a pomocí křesadel, dále společnými silami připravili centrální ohniště, na kterém se vařil v kotlíku čaj a později společný oběd v podobě guláše, na kterém jsme si všichni pochutnali.

Z dalších branných aktivit si žáci mohli vyzkoušet práci s buzolami, mapou a orientaci v „neznámém“ terénu a velmi důležitou první pomoc, na kterou je v rámci branné výchovy kladen velký důraz. V průběhu celého dne se žáci pod vedením zkušených instruktorů střídali na střelnici, kde si vyzkoušeli nejen střelbu ze vzduchovek, kterou trénují ve školní tělocvičně, ale také z jiných dlouhých kulových i brokových zbraní, hlavně tedy z malorážek.

Instruktoři také kladli velký důraz na ochranu a bezpečnou manipulaci se zbraněmi obecně. Žáci si tak ze střelnice neodváželi pouze pocit příjemně stráveného dne v přírodě, ale odjížděli také obohaceni o cenné zkušenosti a dovednosti, které se jim neztratí.

Tímto bychom chtěli poděkovat Mysliveckému svazu Babí a ČLA Trutnov za výbornou spolupráci a bezplatné zapůjčení zbraní a areálu v krásném prostředí.

Jiří Teichmann, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov