Do veřejného hlasování se dostalo pět finalistů. Nominovat kandidáty mohl kdokolivz veřejnosti na podzim 2023. Nominovaní museli splnit následující kritéria:

„Oceněný příběh se musí odehrávat ve všech městech a obcích od Jilemnicepřes Vrchlabí po Hostinné. Nominovaná osoba pomáhá dobrovolnicky, bez nárokuna honorář. Mohou pomáhat v sociálním rozvoji, v rozvoji komunity nebo životníhoprostředí,“ říká zakladatel ocenění a bývalý ředitel Diakonie Vrchlabí Tomáš Hawel.

Na webových stránkách Střediska a sociálních sítích budou v průběhu ledna a únorapostupně zveřejněna videa, která přiblíží životní příběh nominovaných. Je cílem představitjejich inspirativní příběhy veřejnosti, a tím motivovat ostatní pro vlastní akci.

Nominovaní na tento rok jsou:

Jana Michlová – za rozvoj neziskového sektoru ve Vrchlabí, za založení a péči o otevřenoukomunitní zahradu, za lidskou pomoc potřebným i za úsilí věnované založení Hospicu Duhave Vrchlabí.

Zuzana Cejnarová - za dlouhodobý rozvoj alternativní kultury, podporu lokálního uměnína vrchlabsku a pomoc s aklimatizací dětí uprchlíků pomocí uměleckých aktivit.

Kateřina Karlíková – za vytváření smysluplné náplně volného času a života mladých,za výchovu a vzdělávání mladých k demokratickým hodnotám a za své nasazenípři stabilizaci Junáku v Hostinném.

Jan Freda Hawel - za dlouhodobou péči o přírodu a krajinu v Hartě založenou na úctěa respektu k historii místa, za tvorbu přírodních prvků zadržujících vodu v krajiněokolo Vrchlabí.

Petr Maralík - za lidský přístup k válečným uprchlíkům z Ukrajiny, za koordinaci a pomocrodinám i jednotlivcům v nouzi a jejich podpoře k osamostatnění v Jilemnici a okolí.

Jak probíhá hlasování

Hlasovací formulář naleznete od začátku února na webových stránkách Střediska Světlove Vrchlabí v hlavní liště. Videa naleznete jak na facebooku Střediska, tak i na webu. Vítěz bude oceněn na slavnostním předávání cen 22. února 2024.