Toto období bylo a je pro naše klienty velmi těžké. Vždyť všichni rádi vidíme svoji rodinu a u našich klientů to je stejné. Před pandemií nás navštěvovalo mnoho spolků či děti ze základních a uměleckých škol, které pomáhaly rozveselit naše klienty. Všechny kontakty byly pandemií ukončeny. A naši klienti zůstali sami.

Hledali jsme možnost „jak se vidět“ a v tom nám právě pomohla digitální technika. Rozšířili jsme nabídku pravidelných videohovorů klientů s rodinami za pomoci tabletů. Z počátku ale naše nadšení a snaha nebyly přijaty klienty zcela pozitivně, protože se jednalo o zcela neznámé věci a přistupovali k nim s nedůvěrou. Ovšem zhruba po půl roce bylo naše úsilí korunováno úspěchem. Videohovory probíhaly pravidelně a bez problémů.

Tyto zkušenosti nás dovedly k nabídce programu „Digitální vzdělávání pro seniory Nadace Vodafone Česká republika s partnerem projektu Moudrá sovička“. Cílem je proškolit více než dva tisíce seniorů České republiky v osvojení digitálních dovedností - ovládání počítače, tabletu či chytrého telefonu.

Dne 10. června k nám dorazil z nadace mladý student František. V ranních hodinách se zaměřil na klienty, kteří měli zájem se naučit vyhledávat cokoli na internetu a provádět videohovory na tabletu. V čase po obědě a odpoledne se věnoval klientům, kteří si chtěli obnovit práci na notebooku.

Tuto akci jsme pořádali poprvé a je třeba dodat, že naše klienty zaujala. Ujistili jsme se, že bez ohledu na věk jsou schopni s novými technologiemi pracovat. Velký podíl na úspěšnosti akce měl lektor František, který se svého úkolu zhostil s velkou trpělivostí a nadšením.

Monika Kovandová a Radek Sokol, sociální pracovníci