Jelikož režim v této škole je jiný, dlouho se aktivita připravovala, abychom správně zvolili tituly knih a zejména dobu, kdy budou žáci číst, a to se svými rodiči a ty děti, které jsou na internátě, tak se svými vychovateli a učiteli. 19.1.2024 byla realizována základní motivace dětí ke čtení. I ony musely přečíst celkem 5 knih, ale na každou knihu měly 14 dní, aby vše zvládly. Komu šlo psaní hůř, mohl nakreslit obrázek.

Po uvítání ředitelkou a zahájení, začala samostatná motivace ke čtení. Hned 1.den děti 1.a 2.třídy obdržely svou první knihu Kocourek se vrací a žáci 3.třídy knihu Zrzečka pod hvězdami a s radostí si jí hned prohlížely. Ve 4.a 5.třídě zahájily žáci svá poznávání knihou Haryk a houby. Bylo velmi příjemné, že na motivaci žáků se přišli podívat i někteří rodičové svých dětí. A nakonec na žáky čekalo ještě překvapení v podobě dechového nástroje tuba, a tak bylo hodně zájemců, kteří si chtěli na tubu zatroubit. A dokonce i jedna žákyně nám sdělila – já hraji na flétnu, a tak to chci také vyzkoušet.

Po celou dobu 2,5 měsíců, se učitelky a vychovatelky snažily stále žáky motivovat a rozebíraly s nimi poučení z knih až do dne 15.4.2024, kdy nastalo vyhodnocení celé aktivity a ředitel Nadačního fondu Lepší život Ing. Josef Vavřík přijel k předání knižních odměn, které pro žáky zakoupili manželé Mádrovi, kteří mají v této škole synka Matěje. Tedy Matěj dostal důležitou roli, zastoupit svého tatínka Michala Mádra, který musel pracovat ve své rodinné firmě, realizující nákladní silniční lehkou a střední autodopravu. Žáci se dopředu naučili písničku Čteme každý den a po společném zazpívání přišel ještě za námi Martínek a chtěl si to sám zazpívat jako svoje sólo. A opravdu – sklidil velký potlesk.

V 1-3.třídě předávala knihy jejich třídní učitelka. Po závěrečném focení nastalo rozloučení a na všech žácích byla vidět radost. Sice zde byli 4 žáci, kteří vůbec nečetli a někdo jen 1 knihu, a tedy nedostali svou knižní odměnu a bylo na nich vidět, že je to mrzí, ale i ti dostali šanci, že kniha je pro ně nachystaná ve škole, ale musí knihy s poučením z nakladatelství Advent-Orion dočíst. 1.-3. třída obdržela knihu Ruměnička Lipůvka a její kamarádi a na společné fotografii Matěj hrdě stál vedle ředitelky Základní školy speciální a logopedické paní Mgr. Heleny Durstové a protagonisty aktivity Ing. Josefa Vavříka. 4.-5.třída pak obdržela knihu Martin na cestě kolem světa, která jim rozšíří jejich znalosti z oblasti zeměpisu a v každé knize měli cedulku, že jim právě tuto knihu věnovali rodiče spolužáka Matěje Mádra. Jelikož pan Michal Mádr, tatínek Matěje, se nemohl předávání zúčastnit, následující den jsme se ho zeptali: Proč jste podpořil tuto aktivitu? Vzhledem k tomu, že náš synek žije s určitým poškozením, víme, jak výchova a komunikace je velice náročná, a proto jsem se rozhodnul, že vydělané peníze rád poskytnu právě takového škole, která dělá neskutečnou práci. A ještě Vám něco řeknu: přišli za mnou lidé, kteří mne žádali o sponzorský dar a já jsem jim řekl – Vy jste zdraví, a tak můžete jít na brigádu a peníze si vydělat, ale děti s určitým poškozením právě potřebují naši pomoc.

Jsem moc rád, že jsem mohl být pro tuto školu alespoň takto prospěšný a rád bych tímto poděkoval celému učitelskému sboru za jejich péči a tyto děti. A my jsme si uvědomili, že je zatím opravdu málo podnikatelů, kteří si uvědomují, že ta nejdůležitější investice je právě investice do dětí a jejich charakteru. Bez takovýchto ochotných dárců není možné tyto aktivity realizovat.

Velké poděkování ale také patří všem rodičům, které vnímali, že práce se svými dětmi je velmi důležitá a že se aktivně většina zapojila ke zdárnému průběhu. A s paní ředitelkou jsme se domluvili i na dalších výchovných aktivitách, proto sledujte informace i o tom, jak tato škola navštíví Včelín pod Vízmburkem anebo jak se starají o svou školní zahradu. My tam budeme také a již se na děti těšíme.

Josef Vavřík