Podívali jsme se i do hlavy kapra. V rámci laboratorních prací jsme provedli pitvu kapra. Děkujeme tatínkovi žákyně 7. třídy panu Martinu Kultovi za poskytnutí nádherného kapřího exempláře pro pitvu.   (Jč)