Na počátku tohoto trojnásobného mezinárodního úspěchu stála snaha najít v této na hudební aktivity skromné době nový podnět pro rozvoj Pavlova talentu. Tuto snahu inicioval Pavlův klavírní pedagog a vedoucí Oddělení hudebně teoretických disciplín pražské Akademie múzických umění MgA. Vít Havlíček, Ph.D., který může být širší podkrkonošské veřejnosti znám také jako varhaník, královédvorský sbormistr a ředitel mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks.

close Pavel Pejchal info Zdroj: Miloš Šálek zoom_in Pavel Pejchal Pavel Pejchal má už za sebou celou řadu úspěchů na renomovaných domácích soutěží ve hře na klavír. V roce 2019 se zúčastnil soutěže Prague junior note, kde obdržel třetí cenu. O rok později se na této soutěži umístil ve své kategorii na druhém místě. V roce 2020 se také přihlásil na soutěž Broumovská klávesa, ve které získal čestné uznání od hlavní poroty a třetí cenu od studentské poroty. Tato soutěž ještě mohla probíhat prezenčně, poté se však možnosti utkání mladých klavíristů kvůli pandemii omezily. Ne však zcela. Ruku v ruce s tím, jak se veškeré společenské dění přesunulo na obrazovky počítačů, rozhodly se i velké mezinárodní soutěže zareagovat na tento trend a uspořádat své akce v „online“ režimu.

Pavel za vydatné podpory svého pana učitele vytvořil v lednu 2021 v trutnovské Koncertní Síni Bohuslava Martinů digitální nahrávky skladeb J. S. Bacha a svého oblíbeného F. Chopina, zaslal je do soutěže International Competition online „Music Phenomena“ konané v polské Varšavě a obdržel za ně 3. cenu v 2. kategorii do 12 let. Této soutěže se kromě Pavla zúčastnili soutěžící z Austrálie, Rakouska, Polska, Indie, Ruska, Tchaj-wanu, Vietnamu, Číny a dalších zemí. Povzbuzen tímto úspěchem, rozhodl se Pavel přihlásit do maďarské soutěže Danubia Talents International Music Competition Online, jejíž výsledky byly uveřejněny v březnu 2021. Porota této prestižní soutěže, na níž se představili klavíristé z Kanady, Španělska, Indonésie, Itálie, Japonska, Norska, Turecka, Německa, Polska, Číny a dalších zemí z celého světa, udělila Pavlovi 2. cenu v kategorii do 13 let. Prozatímní vrchol nastal v soutěži World open Online Music Competition konané v srbském Bělehradě, kde Pavel v dubnu 2021 obdržel v mezinárodní konkurenci 1. cenu.

Pavlova píle, završená těmito úspěchy, a přípravy na další podobné zahraniční soutěže je tak dokladem toho, že hudební nástroj se může stát v tomto nelehkém období pro člověka tím nejlepším společníkem, a že když se chce, všechno jde. Nezbývá než Pavlovi i jeho učiteli Vítu Havlíčkovi popřát pevné zdraví a spoustu energie do dalších společných projektů.

Tomáš Korbel