Podpůrnou skupinu může navštívit kdokoliv, kdo by potřeboval poradit v oblasti péče jako například: Jaké jsou vhodné sociální služby pro seniory a dlouhodobě nemocné? Jaké dávky lze nárokovat od státu? Jak se připravit na náročnou péči v této oblasti? Jak vhodně upravit domácí prostředí? Jak zvládat negativní emoce při péči a mnoho dalších.

Velkým přínosem budou samotné poznatky pečujících, kteří si budou moci navzájem vyměnit vlastní zkušenosti. Informace o jednotlivých schůzkách budou vždy zveřejněny v Radničních listech a na stránkách www.stacionartrutnov.cz nebo na facebooku stacionáře. Poradenství bude otevřeno všem a zcela zdarma. První setkání je plánováno na čtvrtek 21. října 2021 od 16 hodin.

Mgr. Margita Palková, sociální pracovnice