Na webu si může každý vyhledat podnikatele podle kraje, území místní akční skupiny nebo zaměření podnikání: obchody a prodejny - potraviny a přírodní produkty - řemesla - rukodělné výrobky - služby - stravování a ubytování. Cílem je propagovat drobné regionální producenty a vytvořit unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co české regiony nabízí a co je třeba zachovat a podporovat. Kampaní pomáháme, aby naše venkovské regiony byly více odolné, soběstačné, tedy méně závislé a tím snad i více svobodné.

Besedy Energie - budoucnost lidstva nyní fungují ve formě on-line.
Nejstarší vzdělávací projekt pokračoval on-line na ZŠ Mládežnická v Trutnově

Pokud byste se chtěli stát součástí těchto webových stránek, kontaktujte: Mgr. Petra Hartmanová - hartmanova@maskrkonose.cz, Tel.: 608 218 799. Můžeme Vám zajistit bezplatnou propagaci.

Místní akční skupina Krkonoše je koordinátorem regionální značky Krkonoše originální produkt®. Pomáháme zvyšovat kvalitu života ve venkovských oblastech. Rozdělujeme finanční prostředky v dotačních programech regionu Krkonoše (zemědělství a rozvoj podnikání, vzdělávání a sociální služby, zaměstnanost a kvalita života v obcích, komunitní život a bezpečnost dopravy).

Imobilní klienti Domova sv. Josefa létali.
Imobilní klienti Domova sv. Josefa létali

V červenci vyhlašujeme 6. výzvu IROP pro Sociální a návazné služby s finanční podporou 3 mil. Kč. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí např. pro centra denních služeb, stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, terapeutické komunity a dílny, sociálně aktivizační služby, terénní programy apod.). Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. V minulosti jsme podpořili žadatele např. nákupem automobilů pro soc. služby nebo rekonstrukcí pečovatelské služby s ambulantní péčí.

Petra Hartmanová