Nová expozice navazuje na předešlou audiovizuální ekologickou expozici Kámen a život podle návrhu prof. Jana Jeníka a muzejního botanika RNDr. Jana Štursy, která po čtyři desetiletí patřila k nemodernějším muzejnickým expozicím v Československu. V roce 1995 muzeum otevřeno další expozici Lidé a hory. Krkonošské muzeum v té době bylo jedním v nejnavštěvovanějších muzeí v Česku. Navštívil ji více než 1 milion návštěvníků.

„Muzeum v bývalém augustiniánském klášteře bylo uzavřené od roku 2017. Přesto se ještě před dvěma, třemi roky stávalo, že před budovou kláštera zastavil autobus německých turistů a ti se dožadovali vstupu do slavné expozice Kámen a život. Vypovídá to o tom, že expozice otevřená v roce 1984, která tehdy představovala absolutní špičku v interpretaci krajiny a historie, v lidech zakořenila velmi hluboko,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Předchozí expozice ovlivnila několik generací lidí. Nová expozice má stejnou ambici. Oslovit a spojit několik generací lidí v pochopení, že žijí na unikátním místě planety. Proti jedinečné, i když kruté přírodě Krkonoš je postaveno teplo roubenek, proti tragédii imisní kalamity osmdesátých let ukazujeme, jak se našim lesům daří nyní. Muzeum Krkonoš se nepochybně stane velkým lákadlem a ozdobou Vrchlabí,“ doplnil Böhnisch.

POZNEJTE KRKONOŠE NA JEDNOM MÍSTĚ!

PROČ HO NAVŠTÍVIT?

1 Největší expozice o Krkonoších na světě

2 Krkonoše od vzniku prvních hornin po současnost

3 Akvária s živými rybami

4 Štoly historického dolu

5 Moderní expozice v barokním klášteře

6 Největší ekologické katastrofy Krkonoš

7 Krkonoše ovlivňované lidmi a lidé ovlivňovaní Krkonošemi

8 Schodiště ve tvaru šroubovice DNA

OTEVÍRACÍ DOBA 9–17 (denně kromě pondělí, poslední vstup v 16 hodin)

VSTUPNÉ

Základní 200 Kč

Snížené 100 Kč

Rodinné 400 Kč

NA JAK DLOUHO? 1 hodina–2 dny (vstupenka platí 48 hodin)

Nové expozice Návštěvnického centra Správy KRNAP Muzeum Krkonoš (expoziční plochy téměř 2500 m2) mají ambici a cíl moderními prostředky prezentovat a interpretovat příběh krkonošské přírody a jejího několikasetletého soužití s člověkem, včetně důvodů vzniku a historie existence Krkonošského národního parku, nejstaršího národního parku České republiky (založen 1963).

Nové expozice a NC Muzeum Krkonoš nahrazují původní expozice Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí Kámen a život (otevřena 1984) a Lidé a hory (otevřena 1995).