"Socha vznikla před rokem 1729 a naposledy byla restaurována v 90. letech minulého století. I přes jisté známky degradace se na povrchu nachází ojedinělé zbytky původní polychromie, tedy barevnosti," říká kastelán hospitálu Kuks Libor Švec.

V těchto dnech je okolo sochy postaveno lešení a restaurátor dokončil očišťování. „Dále budeme postupně ztenčovat černé krusty. Poté dojde ke zpevnění trhlin a na závěr budou lokálně provedené drobné doplňky, jelikož ty stávající jsou degradované. Úplně nakonec dojde ještě k přespárování,“ vysvětluje restaurátor Michal Polák.

Na hospitálu Kuks restaurují sochu z dílny Matyáše Bernarda Brauna.Na hospitálu Kuks restaurují sochu z dílny Matyáše Bernarda Brauna.Zdroj: Kuks

Hotovo by mělo být nejpozději do konce července tohoto roku. K restaurování díla přistoupila správa hospitálu Kuks v rámci letošního výročí 340 let od narození M. B. Brauna.

Matyáš Bernard Braun byl barokní sochař, který je v Kuksu znám především díky alegoriím soch Ctností a Neřestí, které se nachází v místním lapidáriu.

Vojtěch Krátký, zástupce kastelána