Centrum handicapovaných lyžařů je nezisková organizace se sídlem v Janských Lázních, na území Královéhradeckého kraje. Činnost sdružení je zaměřena především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu. Nadace ČEZ podporuje lyžaře pravidelně a v letošním ne jednoduchém roce handicapovaní lyžaři dostali 111 tisíc korun na nákup vozidla pro přepravu účastníků výukových kurzů a paralyžařů reprezentantů ČR na sportovní kempy či mezinárodní závody International Paralympic Committee. Dalších 300 tisíc sportovci dostali na svou činnost.

Výukový program je zaměřen na širokou veřejnost lidí s handicapem. Výukové kurzy probíhají formou víkendových a týdenních pobytových akcí v zimních střediscích Krkonoš. Centrum realizuje výukové kurzy již 19 let a každoročně do akcí zapojí přes 100 handicapovaných lyžařů. Na výukový program od roku 2004 navazuje program sportovní, který je zaměřen na úzkou skupinu handicapovaných lyžařů, kteří se připravují na mezinárodní závody.

Zdroj: Šárka Lapáčková Beránková