Předzvěst Vánoc ve Vrchlabí. Od čtvrtka strom září v parku vedle náměstí T. G. Masaryka.

Tříkrálové sbírka se koná obvykle v lednu. Letos je ve hře i online verze.
Charita se chystá na Tříkrálovou sbírku. Ve hře jsou tři scénáře

Jiří Novák