Předzvěst Vánoc ve Vrchlabí. Od čtvrtka strom září v parku vedle náměstí T. G. Masaryka.

Jiří Novák