Program začíná v 17 hodin na náměstí Václava Hanky a v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem a končí v 6,00 hodin 25. listopadu na náměstí Václava Hanky předáním certifikátů spáčům a společnou snídaní.

Organizátory 9. ročníku Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem jsou již tradičně Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem a Hankův dům, městské kulturní zařízení, spolu s dalšími partnery z řad obcí, podnikatelů, městských organizací, fyzických osob. Záštitu nad projektem převzal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA.

Do 9. ročníku se mezi jinými subjekty zapojily všechny mateřské, základní a střední školy ve Dvoře Králové nad Labem a VOŠZ a SZŠ Trutnov a DDM Jednička. Zapojení škol, školek a školských zařízení je jedinečností Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem. Všechny subjekty pořádají sbírky a většina základních škol i školek se symbolicky připojí k Noci venku přespáním ve svých třídách. Pečovatelská služba pro ně pořádá sérii přednášek na téma bezdomovectví.

Bohatý program je zajištěný v sále Hankova domu i na náměstí Václava Hanky: krátké odborné a studentské vstupy, diskuse, dobrá muzika, zážitkové aktivity.

Problematika bezdomovectví je aktuální i v menších městech, jako je Dvůr Králové nad Labem. Proto se již podeváté ujímá realizace projektu i Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, která své služby zaměřuje, kromě péče o seniory a zdravotně postižené, od roku 2010 právě na řešení otázky bezdomovectví. Provozuje azylový Dům Žofie a Noclehárnu a od roku 2022 provozuje i ubytovnu a byty pro osoby v bytové nouzi. Organizace své kroky dlouhodobě směřuje nejenom k samotné pomoci lidem, kteří se nacházejí na okraji společnosti z důvodu chudoby a s tím související možné ztráty střechy nad hlavou, ale také k boření mýtů a předsudků s touto problematikou spojenou a vytváření reálného obrazu sociálních služeb pomáhající lidem, pro něž se ulice stala nechtěným domovem, nebo jsou bezdomovectvím ohroženi (senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé s psychickými poruchami atd.). Akci vnímá jako další krok k vyvolání celospolečenské diskuse a změně pohledu místního společenství na bezdomovectví a hledání východisek ze samotného bezdomovectví.

Noc venku ve Dvoře Králové nad Labem má pravidelně obrovskou účast – posledního ročníku Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem se zúčastnilo 400 účastníků, na ulici přespalo 107 spáčů a vybralo se 1 700 ks trvanlivých potravin. Bližší informace o projektu: https://www.facebook.com/nocvenku.dknl/

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem