Montanista Václav Jirásek, který si vede pečlivé záznamy by mě doplnil, že uhlí v huntu pocházelo z porubu 4/524. Celkem v revíru bylo za dobu existence vytěženo cca 62 mil. tun uhlí, o uranu se vedly utajované informace /zejména 1952-1957 na Dka.

Éra hornictví nezačala nálezem uhlí na Žacléřsku roku 1570, nedlouho na Svatoňovicku 1590 a právě Radvanicku 1840 /montanista V. J. v archivu dohledal rok 1804/. No a další badatelé jako RNDr. Tásler a další dohledali počátky hornického kutání v našem regionu v roce 1012 na Rýchorách, poté ve Svobodě. Nejprve za zlatem a pak postupně za rudami zejména za Gendorfa, jemuž vděčí Vrchlabí za povýšení na město v roce 1533. Trutnov následoval později. Samostatnou kapitolou je uranové hornictví.

O hornictví v naší lokalitě je řada publikací, poslední je kniha Grafické listy od Václava Jiráska, která byla vydána díky filantropu pana Bergmanna za spolupráce pan Koroše. Další knihy z poslední doby jsou z pera archiváře Mgr. Reila a víme o jeho připravované třídílné knize na Vrchlabsku k 500-stému výročí města. Nezapomeňme i na KRNAP a jeho novou expozici. Proč o tom píši? Život plyne rychle, prvních dvacet let jsme se vzpamatovávali z tohoto šoku, prováděla se likvidace důlních děl, řešilo se životní prostředí a to zejména důlní voda a hořící halda v Radvanicích. Kromě toho více jak 300 opuštěných důlních děl. Jako funkční dodnes přežila pouze Báňská záchranná stanice v Odolově s 25 členy a v Trutnově malé 7 členné středisko, které bylo organizačně začleněno nejprve pod PKÚ s.p. a nyní pod DIAMO s.p. jako jediný podnik zajišťující důlní činnost v ČR.

A tak poprvé se podařilo upořádat vzpomínkovou akci po 20-ti letech, na které jsme si jako horničtí patrioti v regionu slíbili, za 5 let opět. I druhé setkání se podařilo uspořádat, kromě vzpomínek jsme se z úst pozvaných dozvěděli i aktuální novinky z oblasti hornictví. Opět za 5. Bohužel řada bývalých havířů a techniků se již tohoto data nedožila.

S ohledem na svátky velikonoční jsme aprílové datum 1.4. změnili na 4.4. Zahájení vzpomínkové akce proběhlo u monumentu na zhlaví zasypané jámy DKA II, vyhloubené 1041,5m a jež byla v provozu pouze 8 let. Úvodem zazněla hornická hymna a poté krátké proslovy. Drobné mrholení nám cestu do bývalého kulturáku v Radvanicích urychlilo. Pro zhruba padesátku přítomných, kde nechyběli kromě zástupců DIAMA, VUD a BZS Odolov rovněž zástupci samospráv včetně senátora pana Sobotky za Vrchlabí, byl přítomen i předseda OS PHGN pan Palička a další.

V první části byly promítnuty obrázky z VUD, poté o DIAMU, následovala presentace BZS Odolov a nakonec pak za srdce beroucí střihy z důlní činnosti a likvidace na bývalém dole Kateřina vyrobené Vláďou Dufkou. Oko nezůstalo suché, řekl by básník. Poté už následovala volná diskuze i výhledy v oblasti hornictví. Ing. Kábrt hornickou činnost a investice v revíru doplnil. Po obědě ještě část přítomných využila nabídku na prohlídku BZS Odolov.

Řediteli s.p. DIAMO ing. Kašparovi, řediteli TUÚ ing. Klátilovi a jeho náměstku Mgr. Ekertovi patří poděkování, my místní máme k tomuto místu srdcový vztah a věříme, že i mladší generace na hornictví nezapomene. Skanzeny v Žacléři /DJŠ/, v Jívce /Důl Bohumír/, Harrachově /muzeum na bývalém dole /i Kovárna v Obřím dole /speleologové/ jsou toho příkladem. Další expozice v muzeích ve Rtyňi, Žacléři, Černém Dole, Vrchlabí upoutávají pozornost návštěvníků rovněž. Hornictví a textilní průmysl tu kromě zemědělství převažovalo řadu století.

Zdař Bůh!

Michael Polák