Opět, my čtyři kamarádky, jsme se vypravily na výlet, tentokrát kolem Vrchlabí. Nejprve jsme prošly malebné náměstí, jehož dominantou je překrásný kostel, ve kterém je zobrazena křížová cesta, která je z kamene. Dále muzeum v podloubí roubenek, zámek a krásné obchůdky, kavárny a restaurace. Pokračovaly jsme nádhernou přírodou mezi loukami do obce Horní Lánov, kde se nachází Zahrada živlů. Tento projekt vymyslel pan Havlíček.

Jednou ze základních myšlenek bylo vytvořit prostor, v němž budou návštěvníci moci pocítit co největší klid, soulad, ocenit krásu originálních designových a uměleckých prvků a nechat se jimi inspirovat. V tomto duchu byly navrženy i čtyři Domy živlů rozmístěné v Zahradě – Dům Vody, Země, Větru/Vzduchu a Ohně, který se právě dostavuje. Součástí Zahrady je i lesní školka, která je blízce propojena s ekofarmou, kde mohou děti trávit čas se zvířaty, pozorovat jak žijí, a aktivně se zapojovat do péče o ně. Přilehlé okolí zprostředkovává velké množství vjemů a děti v něm mají možnost poznata pochopit přírodní zákony.

Součástí areálu je indiánská vesnička, kterou si oblíbili dospělí i děti. V letních měsících slouží jako útočiště pro přespávání a vykonávání rituálních činností, které člověka propojují se sebou samým a s přírodou.

Jednoduše řečeno nádhera. Člověk si na místě uvědomí, co je v životě důležité a pochopí, že příroda je mocná čarodějka.

Ľubica Gembalová