Již několik měsíců trvající jednání rady obce Poniklá s odborem dopravy Libereckého kraje ohledně plánované rekonstrukce mostu na krajské silnici 290 (Poniklá – Kořenov) nepřineslo pozitivní závěr, který by umožnil občanům žijícím v místní části Přívlaka úlevu v dopravní obslužnosti spočívající ve vybudování náhradního – provizorního mostu pro osobní vozidla přes Jizeru po dobu rekonstrukce mostu stávajícího. Ptám se Vás tedy proč se tak nestane, když jinde při obdobných opravách je to samozřejmostí? Zastupuji cca 250 občanů, kterých se tato skutečnost negativně dotkne. Mnozí z nich denně dojíždějí vlastními vozy do zaměstnání a nehodlají se smířit s tím, že by měli používat objízdnou trasu směr Vysoké nad Jizerou – Jablonec nad Jizerou – Poniklá v celkové délce přesahující 25 km, kterou navrhuje krajský odbor dopravy. To je denně navíc 50 km strávených na cestě za prací, z které tito občané poctivě  odvádějí daně státu a Vy, pane hejtmane jste v podstatě také jejich zaměstnancem.

Nehledě k tomu, že na objízdné trase  státní silnice 1. třídy č. 14 stále probíhají opravné a přípravné práce na generální opravě v úseku Poniklá – Jablonec nad Jizerou, které by měly skončit za několik let.

V současnosti je na třech úsecích silnice č.14 provoz řízen semafory. V souvislosti se značnou frekvencí vozidel v obou směrech jsou čekací doby velmi dlouhé. To jen dále cestu do zaměstnání všem občanům žijícím ve výše zméněné lokalitě ještě více znepřijemní.

Navíc se zde nachází Dům s pečovatelskou službou, kde je častým návštěvníkem rychlá zachranná služba Libereckého kraje. Dojezdová doba  záchranářů se tak značně prodlouží a může se stát, že to někoho nejen z DPS může vážně ohrozit na životě! Ptám se Vás tedy znovu – vezmete si i tuto skutečnost na sebe?

Takže shrnuto a podtrženo budeme částečně odříznuti nejen od své obce Poniklá, ale i od silniční tepny č.14, která je pro nás nezbytná – zaměstnání, cesta za vzděláním, školní docházka, nákupy, návštěvy příbuzných apod. To samé platí i obráceně, kdy bude značně ztížena a omezena návštěvnost této místní části Poniklé.

Z těchto důvodů Vás žádáme o přehodnocení celé záležitosti a  vybudování provizorního mostu vedle mostu stávajícího.

V roce 1983 jsem sloužil na základní vojenské službě u ženijního praporu na Mělnicku a zastával funkci mostaře. Už tehdy byla od roku 1975 ve výzbroji armády Tatra AM 50, nesoucí na sobě mostovou hydraulickou konstrukci a vybudování mostu v délce až 100 m trvalo několik minut! Po této konstrukci pak jezdily tanky a těžká vojenská technika mnoho dní. V dnešní době je tento systém zdokonalen a velmi často využíván v podobných situacích. Proč je tedy nyní po 40 letech problém takovýto most vybudovat?

Rada obce se také zabývala opravou staré krajské spojnice vedené z osady Jilem směrem na Hradsko a pak navazující na silnici č.14, která by objízdnou trasu značně zkrátila.

Ovšem komunikace se nachází v takovém stavu, že je nezpůsobilá k provozu motorových vozidel a je využíváná jen pro účely v lesnictví.

Oprava této komunikace by přišla hrubým odhadem na více jak 2 mil. Kč, aby splňovala bezpečný provoz pro osobní vozidla. V porovnání s vybudováním náhradního mostu to je investice podobná, ne-li podstatně vyšší!!

Vážený pane hejtmane, očekávám fundovanou a technicky opodstatněnou odpověď, s kterou seznámím nejen dotčené občany naší obce a ZO obce, ale budu ji i dále konzultovat s odborníky zabývajícími se silniční dopravou nejen pro krajské komunikace. Vaše odpověď bude i předána sdělovacím prostředkům, aby se s našimi problémy seznámila široká veřejnost.   Věřím, že společně dokážeme najít takové řešení, které by bylo v souladu s Vaším krédem, že je potřeba měnit věci k lepšímu, a pro které Vás i občané zvolili naším krajským zastupitelem.

S úctou Jaroslav Čížek, zastupitel a občan obce Poniklá – místní část Přívlaka