Záchranáři začínali svoji činnost velice skromně v objektu současné restaurace „Zelený Mlýn“. Toto místo jim poskytovalo zázemí až do přelomu tisíciletí, kdy jim byla vybudována nová služebna. Ta prošla rekonstrukcí a modernizací v letech 2021-22. V současnosti má okrsek 6 členů a 1 čekatele. Ve velice úzké spolupráci se sousedním okrskem Pomezní boudy zajišťují naši kolegové bezpečnost návštěvníků východní části Krkonoš včetně Rýchor a lyžařského areálu Arrakis v Prkenném dole.

Do dalších let jim přejeme mnoho úspěšných zásahů a nových zájemců o činnost v Horské službě.

Horám Zdar. Kolegové z Krkonoš