Den začal slavnostním průvodem, při němž se děti z 8 tříd představily v pestrých dresech. Dresy vyráběly paní učitelky a každé dítě mělo tričko se svým jménem a symbolem podle názvu třídy. V průvodu se představily děti ze třídy Housenek v zelených tričkách, děti ze třídy Ptáčků v bílých, Hvězdičky ve žlutých apod. Každá třída si vybrala hrdého vlajkonoše. Ten měl čestný úkol nést při zahájení třídní vlajku. Vlajka opět symbolizovala název třídy a děti ji samy vyráběly s pomocí paní učitelky. Tento zahajovací ceremoniál přinesl atmosféru plnou nadšení a očekávání.

Sportovní dopoledne mělo 8 hlavních disciplín motivovaných a pojmenovaných po slavných sportovcích, např. Běhej jako Usain Bolt. Děti si vyzkoušely překážkový běh, hod „oštěpem“, sprint, skok do dálky a další. Studenti střední školy plnili roli asistentů a aktivně pomáhali malým sportovcům s plněním úkolů. Díky jejich podpoře měly děti možnost zažít skutečnou sportovní atmosféru a naučit se novým dovednostem.

Pidilympiáda byla nejen příležitostí k pohybu, ale také k rozvíjení týmové spolupráce. Společné akce, jako je Pidilympiáda, jsou pro děti nesmírně důležité. Umožňují jim navazovat nové vztahy, učí je spolupráci a podporují jejich fyzický i psychický rozvoj.

Po dopoledni plném sportovních aktivit následovalo slavnostní předání medailí a dárkových tašek všem sportovcům. Jako vzpomínku si každý odnesl svůj dres domů. Tento první ročník Pidilympiády byl velkým úspěchem a ukázal, že se může stát oblíbenou tradicí, která bude přinášet radost a nadšení dětem i v budoucnu.

Akce by nebyla možná bez finanční podpory hlavního sponzora, firmy Tovek. Díky firmě Tovek jsme mohli uskutečnit Pidilympiádu na vysoké úrovni.

Akce byla zakončena s úsměvy na tvářích všech zúčastněných, od dětí po organizátory. Pidilympiáda 2024 se stala nezapomenutelným zážitkem, který přinesl mnoho pozitivních momentů. Těšíme se na další ročník i na další společné (nejenom) sportovní úspěchy našich dětí.

Markéta Vanclová