Také prosím děkuji starostovi panu Petru Baudyšovi za opětné otevření prodejny v obci Bílé Poličany.