V kapličce se slouží po celý rok mše svaté, probíhají zde svatby a kromě říjnového posvícení i zimní Horská slavnost Tříkrálová (6.ledna). Každý den se zde v pravé poledne nejen za všechny krkonošské poutníky, ale i obyvatele a horaly rozeznívá rukama majitele a hospodáře pana Tomáška zvon sv. Anežky.

Dík patří všem, kteří přispívají pravidelně k slavnostnímu průběhu poutě, hudební skupině Petach ze Špindlerova Mlýna, Krkonošským trubačům i personálu Erlebachovy boudy, kteří se starají o poutníky při následném posvícenském pohoštění. Obdiv patří pěším poutníkům, kteří berou slovo pouť doslova. Letos jich ze Špindlerova Mlýna v několika skupinkách vyšlo na padesát. U Erlebachovy boudy se při slavnostní mši svaté, kterou celebroval pomocný královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek, sešlo přes 200 lidí. Dobrá nálada a radost ze setkání byla patrná dlouho do večera. Byla to krásná neděle, na kterou jsme se všichni těšili a také si ji užili.

Tereza Remsová