Postava poutnice mířící na Sněžku za východem Slunce. „Právě tradiční pochod na naší nejvyšší horu, který každoročně absolvují stovky turistů, je pro Dolní Kalnou typický. Socha najde své místo ve středu obce,“ prozradil starosta Tomáš Navrátil.

Každý příchozí dostal barevné fáborky a podílel se na zdobení májky. Děti si užily tvoření v dílničkách. Díky cukrářkám a pekařkám z novopacké střední školy gastronomie a služeb upekly koláče a modely dobroty z jedlé hmoty. Vyzkoušet si díky novopackým budoucím truhlářům mohly svoji zručnost a šikovnost, protože si pro ně nachystali moderně vybavenou dílnu.

„Chtěli jsme, aby nejmenší viděli a zažili tradiční řemesla, zkusili si s nářadím pracovat a zároveň si své výrobky odnesli,“ vysvětluje jedna z pořadatelek akce Kateřina Dresslerová. Dětem se dařilo šít, drátovat, vyrábět obrázky z písku a někteří si dokonce vyzkoušely i pečení tradičních sejkor. O tuto pochutinu byl velký zájem, podobně jako o domácí pamlsky dolnokalenských a hornokalenských maminek a babiček, poctivý guláš z polní kuchyně a domácí limonády s ovocem.

Kdo měl touhu sportovat, vyzkoušel májový orientační běh nebo fotbalové hry.

Úspěch sklidila dětská kapela z novopackého domu dětí Stonožka, za tónů líbivé muziky se slavnostně podařilo pestře nazdobenou májku postavit.

„Překvapivé je, že dorazili lidé z okolí, ale místních, pro které jsme Májové veselí hlavně dělali, bylo pomálu. Snažíme se nápady a vymýšlením akcí zpestřit život v obci, přinést něco nové, probudit tradice, ale když potom převažují lidé ze sousedství, překvapuje nás to,“ hodnotila akci Dresslerová a dodala, že velké poděkování patří obci, sponzorů, lesníků ze Svobody, novopackým studentům a především lidem, kteří akci připravovali a pomáhali.

Vojtěch Kohout