V sobotu 1. října je OSN stanovený "Mezinárodní den seniorů", který OSN vyhlásila 14. 12. 1990 usnesením číslo 45/106 a prvně se ve světě slavil 1. října 1991. Má starším lidem pomáhat a také je chránit. Svátek má také zvýšit informovanost o aktuálních problémech, které trápí seniory. Je to ale hlavně den, kdy by si lidé měli uvědomit  přínosů, které společnosti senioři dali a mnozí stále dávají. Společnost by si měla seniorů za jejich mnohdy těžkou i náročnou celoživotní práci vážit a ocenit je, zaslouží si to. 

Marcel Winter
74 letý důchodce v Domově seniorů "Sluníčko" Mladé Buky u Trutnova
(Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti - www.cvs-praha.cz)