V úvodu proběhla bilance projektu na podporu vzdělávání Místní akční plán (MAP) Trutnovsko. Manažeři projektu Jan Balcar a Petr Záliš přítomným mimo jiné přiblížili, jaké konkrétní aktivity se pro školky a školy v rámci MAP chystají. Dalším velkým tématem konference byla umělá inteligence. O fenoménu dnešní doby, který ovlivňuje také vzdělávací proces, poutavým způsobem pohovořil lektor, učitel a zkušený „ajťák“ Václav Maněna. Došlo také mimo jiné na projekt Kouči do škol nebo na správní řád - v této souvislosti nabídla školám pomoc Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Nositelem projektu MAP Trutnovsko je Místní akční skupina (MAS) Království – Jestřebí hory, která konferenci zorganizovala. Radvanice jako místo konání akce byly opět jasnou volbou, MAS s vedením obce dlouhá léta spolupracuje. „To samé platí o radvanické škole a také o Pensionu a Restauraci Radvanice, kde máme vždy výborné zázemí. Jsme rádi, že účastníky setkání v obci opět přivítal radvanický starosta Tomáš Němec,“ pochvaloval si ředitel pořádající MAS Jan Balcar. Konference vyvrcholila na ZŠ Radvanice, kde zajímavý a nápaditý program připravil tým pedagogů pod vedením ředitele školy Roberta Hagera. Do pěkného a vtipného kulturního pásma se kromě školáků a pana ředitele zapojila i jeho zástupkyně Iljana Jirmanová. Kdo chtěl, mohl si školu projít anebo se zapojit do soutěže s využitím moderní techniky a rozšířené reality. Následovala ukázka využití dronu ve výuce v podání Jana Cabicara a samozřejmostí bylo opět kvalitní občerstvení.

Konference „Vzdělávání na Trutnovsku II“ se vydařila, na čemž má velký podíl vedení obce, radvanická škola a samozřejmě také personál Pensionu a Restaurace Radvanice. Aktuálně je v území ORP Trutnov realizován projekt Místní akční plán Trutnovsko III. Zapojilo se do něj 46 mateřských, základních, základních uměleckých a speciálních škol nebo instituce neformálního a zájmového vzdělávání. Navazující projekt MAP Trutnovsko IV má v regionu probíhat od 1. prosince 2023 do konce roku 2025.

Petr Záliš