„Chtěli bychom tímto nastartovat nový trend v setkávání se a předávání informací. Příště přizveme i ředitele mateřských škol,“ slibuje Jan Balcar, hlavní manažer vzdělávacího projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II.

Na obou zmiňovaných setkáních uskutečněných přes videoplatformu se organizačně podíleli také zástupci obce s rozšířenou působností Trutnov.

„Chceme i touto cestou školám podat pomocnou ruku při zavádění nebo rozšiřování distančního vzdělávání. Přivítáme náměty ředitelů, co pro školy můžeme udělat, co od nás očekávají v době, kdy výuka neprobíhá standardním způsobem,“ řekl Dušan Rejl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, zdravotnictví a správního Městského úřadu Trutnov.

Na setkáních zprostředkovaných přes webkamery a mikrofony počítačů si účastníci vyměňovali zkušenosti s distanční formou výuky. „Naše škola nemá ajťáka, ale pereme se s tím úspěšně. Dokonce i výuka hry na klavír u nás probíhá přes skype,“ přiblížila dění na Základní škole ve Chvalči její ředitelka Eva Binková.

Na setkání také zaznělo, že zhruba pět procent žáků nemá doma technické zázemí potřebné pro online výuku. I těmto dětem se školy snaží pomoci.

Petr Záliš, manažer projektu Místní akční plán Trutnovsko II