Podrobnější historie pivovaru v Náchodě (1876 - 1989): 

1876 – Poprvé je doložen export náchodského piva za hranice -do sousedního Pruska bylo vyvezeno 1 536 hl.

1877 – Poprvé uvařen 12° ležák, který však dlouho zůstával na okraji zájmu.

1887 – Nově se na Vánoce začal vařit 13° ležák a od 15. července se začalo vystavovat první doložené tmavé pivo – Náchodský granát, vyrobený „po staročeském způsobu“.

1897 – Správní rada vzhledem k očekávané nedostačující kapacitě pivovaru navrhla zhotovit komplexní plán na rozšíření pivovaru až na roční kapacitu 60 000 hl. Kromě sladovny se měly rozšířit ležácké sklepy, spilka a vyměnit strojní zařízení. Již hotové plány nebyly uskutečněny, protože roční výstav pivovaru již dále nerostl a ustálil se na přibližně 27 000 hl.

1908 – V tomto roce začal náchodský pivovar vyrábět první skutečně speciální pivo – 15° tmavé „zdravotní“ pivo „Salvator“, které bylo doporučováno „hlavně chudokrevným a rekonvalescentům“ a dodáváno ve čtvrt nebo půlhektolitrových soudcích z pivovaru nebo lahvové firmou Josef Lazar. Do pivovaru zavedeno elektrické osvětlení. Téhož roku byl Náchodský pivovar jako člen Ochranného svazu pivovarů (tzv. pivovarského kartelu) nucen zdražit pivo o 1 korunu 20 haléřů za hektolitr. Vyvolalo to ostrou reakci lidových vrstev vrcholící pouličními demonstracemi a bojkotem hostinců prodávajících zdražené pivo.

1914 – V důsledku 1. světové války došlo k radikálnímu omezení dodávek surovin, což bylo nutno řešit snižováním stupňovitosti piva až na 3° a používáním náhražek při výrobě (cukrová řepa, kukuřice, pelyněk). Rakousko-uherská vláda také značně zvýšila ceny piva, což spolu s prozíravým vedením pivovaru umožnilo nepřetržitou výrobu po celou dobu války, i když výstav klesl až na 3 618 hl v kampani 1917-1918.

1929 – Rozhodnuto o postavení nové varny s kapacitou 120 hl, práce zadány firmě Českomoravská Daněk & Breitfeld, provedeny v první polovině roku 1930 společně s úpravou vodovodu a výtahu. Finanční náklad na varnu dosáhl téměř 1 milionu korun.

1930 – Zadáno zvýšení pivovarského komína, zakoupení dvou hotelů v Hradci Králové (Grado, Stodola) a hostince ve Velké Vsi u Rychnova nad Kněžnou, které byly pronajímány za podmínky výčepu náchodského piva, výstavba nových garáží a lednice v pivovaru, dláždění silnice od metujského mostu k vratům pivovaru.

1935 – Zavedení obchodní známky „Náchodský PRIMÁTOR“ pro nově vyráběné tmavé 12° pivo vařené podle bavorského způsobu ze speciálních sladů. Poprvé je tato známka doložena 4.9.1935, zaregistrována byla 30.12.1935. S krátkou přestávkou je tato obchodní známka v podobě „PRIMÁTOR“ používána dosud.

1937 – Od června se začalo stáčet lahvové pivo, které tehdy tvořilo 30% celkové spotřeby, na ručních plnících strojích. Do té doby se pivo v pivovaře stáčelo jen do dřevěných transportních sudů, do lahví pak výhradně v soukromých stáčírnách vlastněných hostinskými. Po propadu výroby v době světové hospodářské krize (v roce 1935 až na 18 400 hl) začal výstav opět stoupat až na 25 827 hl v roce 1938.

1939 – V době nacistické okupace českých zemí byly opět omezovány dodávky surovin a vařilo se pouze nízkostupňové pivo (např. v letech 1943-1944 jen 3,2°-3,7°), i přesto zásluhou prozíravého vedení nedošlo k dramatickému poklesu výstavu piva a pivovar byl udržován v dobré ekonomické kondici.

1948 – Zahájení postupné rekonstrukce pivovaru: pořízení moderní stáčecí linky na lahvové pivo a nového chladicího zařízení, rozšíření a rekonstrukce sladovny včetně nového párníku hvozdu a zavedení parovodu k výrobě piva a sušení sladu.

1961 – Vznik nového národního podniku Východočeské pivovary Hradec Králové, jedním ze závodů byl Pivovar Náchod. Roku 1967 obdržel pivovar titul „Závod vzorné jakosti“.

1968 – Kromě 12° tmavého piva Primátor se začal vařit také 12°světlý ležák Extra Speciál, který byl roku 1970 vyhlášen nejlepším ve své kategorii v ČSSR.

1972 – Zahájení modernizace pivovaru výstavbou nové plničky lahví. Závod oslavil sté výročí trvání.

1983 – linka na stáčení lahví byla doplněna o sprchový  pastér, což umožnilo vývoz náchodského piva do zahraničí.V tomto roce byla započata výroba nealkoholického piva (druzí v Čechách). V tomto roce byla i zahájena rekonstrukce varny, kdy původně dvou nádobovou varnu nahradila během 5 let moderní nerezová čtyř nádobová varní souprava.

1986 – Byla zrušena výroba sladu a stáčení sudového piva bylo předisponováno do pivovaru v Dobrušce.

1989 – Pivovar dosáhl historicky nejvyššího výstavu 210 165 hl.

Zdroj: Pivovar Primátor (https://primator.cz/pivovar/historie/)