O uzavření Červeného mostu, který se nachází na katastrálních územích Žernova a Slatiny nad Úpou, se dozvěděly obce v okolí Úpy teprve nedávno z mailu Lesů ČR. Most bohužel není ve vyhovujícím technickém stavu a neprošel povinnou periodickou prohlídkou. Vede přes něj historická středověká stezka, ale veřejnosti je známa až novověká tzv. Bathildina stezka, či cesta Schamburg-Lippe. Zejména z hlediska současného významu pro turistický ruch se jedná o významnou spojnici pro cyklodopravu mezi Českou Skalicí, Babiččiným údolím, Havlovicemi a Úpicí. Stavba samotná byla nedávno prohlášena kulturní památkou, takže most musí být opraven do původního stavu a bude rekonstruován za přísných podmínek pod dohledem Národního památkového ústavu. Most byl nedávno prohlášen kulturní památkou a jeho rekonstrukce bude prováděna pod dohledem národního památkového ústavu.

„Snažíme se společně s okolními obcemi, zejména ze Svazků obcí 1866 a Úpa, zajistit dočasnou provizorní možnost most bezpečně využívat pro cyklisty a chodce do doby, než bude zahájena jeho celková rekonstrukce. V současné době je ovšem uzavřen z důvodu jeho nevyhovujícího technického stavu. Zatím jsme předběžně domluveni s Lesy ČR, že se pokusíme najít vhodnou technickou variantu provizorního zpřístupnění do doby zahájení rekonstrukce, zejména v letní sezóně. Bylo by to ovšem na náklady obcí. I vzhledem k tomu, že Lesy ČR čeká velmi nákladná rekonstrukce“, řekl starosta Žernova Libor Mojžíš.

Přístup všech obcí je aktivní. Starostové obcí zformulovali (např. Zuzana Jungwirthová z České Skalice, Pavel Dvořáček z Havlovic, Marie Pokorná ze Slatiny nad Úpou, cekem 16 zástupců obcí) a podepsali dopis, který pošlou ředitelství Lesů ČR, o pomoc budou žádat i krajskou politickou reprezentaci.

Pokusíme se společně najít řešení i v době, která nepřeje rozpočtům obcí.

Libor Mojžíš, starosta městysu Žernov